Perisian Persembahan Elektronik | Kembara Perisian
Subscribe:

Saturday, 24 November 2012

Perisian Persembahan Elektronik

PERISIAN PERSEMBAHAN ELEKTRONIK

Powerpoint 2007 merupakan perisian persembahan elektronik yang mempunyai banyak ciri-ciri baru dan serupa versi sebelumnya yang dapat dimanfaatkan. Microsoft Powerpoint menyediakan beberapa kaedah bagi membolehkan seseorang pengguna membina atau menghasilkan satu siri slaid atau persembahan elektronik yang diingini.

Persembahan

Sebuah persembahan adalah pengumpulan data dan maklumat yang perlu disampaikan kepada audien yang spesifik. Sebuah persembahan Powerpoint mengandungi kumpulan gambar elektronik yang terdiri daripada teks, grafik, imej, jadual, audio dan video. Koleksi ini dapat berjalan secara automatik atau boleh dikendalikan oleh penyampai.Membuka  Aplikasi Microsoft Powerpoint


<!--[if !supportLists]-->1.    <!--[endif]-->Klik Start, All Programs and Microsoft Office.

<!--[if !supportLists]-->2.    <!--[endif]-->Pilih Microsoft Office PowerPoint 2003.

3.   Skrin seperti di bawah akan dipaparkan

<!--[if !supportLists]-->4.  Paparan adalah antara muka PowerPoint

<!--[if !supportLists]-->5.   Berikut merupakan Menu bar dan Toolbars pada bahagian atas tetingkap

Untuk menggunakan perisian powerpoint dengan lebih lanjut, sila download modul pembelajaran bagi Microsoft Power Point

0 comments:

Post a Comment